English

Light mode

cumhuriyet

2 Posts

2486 Views

0 Users following

Ranked 2897th among communities

Follow

ArticleRecommended For You

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı Hakkında Tüm Detaylar

+5

+5

+5

+5

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı ve cumhuriyetin ilanının sonuçları nelerdir?  Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanmış olan anayasa değişikliği teklifinin, 29 Ekim 1923 tarihinde kabul olmasıyla birlikte cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra ülkemizin yönetim biçimi cumhuriyet olmuştur. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı ve Sebepleri Milli Mücadele döneminde egemenliğin millete ait olması yönünde kararların alınması. Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununu çözme isteği. Yeni Türk devletinin rejimini belirleme isteği. Milli egemenlik anlayışını güçlendirme düşüncesi. Uygulanmakta olan meclis hükumeti sistemi sebebiyle ortaya çıkan bunalımı atlatma düşüncesi. 28 Ekim'de Çankaya'da gerçekleştirilen görüşmelerde Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün kanun tasarısındaki ''Türkiye Devleti'nin hükumet biçimi cumhuriyettir'' değişikliği, 29 Ekim'de kabul edilmiştir. İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk başbakan ise İsmet İnönü'dür. Fethi Okyar da ilk meclis başkanı olmuştur. En uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ulu Önder, tam olarak 4 dönem boyunca cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhuriyetin İlanının Sonuçları Cumhuriyetin ilanı sonrasında pek çok değişiklik meydana geldi. Bunlar: Milli egemenlik anlayışı yolunda önemli bir adım atıldı. Türk milleti, kendi yöneticilerini belirleme, denetleme ve değiştirme gibi yetkileri ele aldı. Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi. Bu konuda yaşanan tartışmalar son buldu. Saltanat kaldırıldıktan sonra oluşan devlet başkanlığı sorunu ortadan kalktı. Meclis hükumeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmiş oldu. Bu sistemle birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesine adım atıldı. 1921 Anayasası'nın bazı maddeleri değişti. Kabine sisteminde, hükumeti oluşturacak bakanlar, başbakan tarafından seçilirdi. Sonrasında cumhurbaşkanının onayına sunulurdu. Meclisten alınan güvenoyu ile birlikte hükumet, göreve başlardı. Cumhuriyetin İlanı ile Birlikte 1921 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, 1921 Anayasası bazı değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz: Birinci Madde: Türkiye Devleti'nin yönetim biçimi cumhuriyettir. İkinci Madde: Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, resmi dil ise Türkçe'dir. Dördüncü Madde: Türkiye Devleti, TBMM tarafından idare olunur. Meclis, bakanlar kurulu vasıtası ile hükumeti yönetir. Onuncu Madde: Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve kendi üyelerinden tek dönem için seçilir. Tekrar seçilme hakkı bulunmaktadır. On Birinci Madde: Cumhurbaşkanı, devletin de başıdır. Bu sıfat ile gerekli görüldükçe Meclis ve hükumete de başkanlık eder. On İkinci Madde: Başbakanı, cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından seçer. Bakanları, başbakan meclis üyelerinden seçer. Bu seçim, toplu olarak cumhurbaşkanı onayına bırakılır. Atatürk Dönemi Hükumet Başkanları Cumhuriyetin ilanı hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştık. Bu dönem hakkında diğer önemli bilgilerden söz edelim. Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'dır. Mustafa Abdülhalik Renda, Atatürk'ün ölümünden sonra yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar cumhurbaşkanlığına vekalet etmiştir. Atatürk Döneminin Hükumet Başkanları:  Mustafa Kemal Atatürk Fevzi Çakmak Celal Bayar Ali Fethi Okyar Hüseyin Rauf Orbay İsmet İnönü Atatürk Dönemi Meclis Başkanları: Mustafa Kemal Atatürk (1920/23) Ali Fethi Okyar (1923/24) Kazım Özalp (1924/35) Mustafa Abdülhalik Renda (1935/46) Sivas Kongresi Önemi, Kararları, Maddeleri ve Özelliği Nedir? (More)

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı ve cumhuriyetin ilanının sonuçları nelerdir?  Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanmış olan anayasa değişikliği teklifinin, 29 Ekim 1923 tarihinde kabul olmasıyla birlikte cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra ülkemizin yönetim biçimi cumhuriyet olmuştur.

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı ve Sebepleri

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı nasıl oldu? Cumhuriyetin ilanının sonuçları neler? 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı?
 • Milli Mücadele döneminde egemenliğin millete ait olması yönünde kararların alınması.
 • Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununu çözme isteği.
 • Yeni Türk devletinin rejimini belirleme isteği.
 • Milli egemenlik anlayışını güçlendirme düşüncesi.
 • Uygulanmakta olan meclis hükumeti sistemi sebebiyle ortaya çıkan bunalımı atlatma düşüncesi.
 • 28 Ekim'de Çankaya'da gerçekleştirilen görüşmelerde Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün kanun tasarısındaki ''Türkiye Devleti'nin hükumet biçimi cumhuriyettir'' değişikliği, 29 Ekim'de kabul edilmiştir.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı nasıl oldu? Cumhuriyetin ilanının sonuçları neler? 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı? İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlk başbakan ise İsmet İnönü'dür. Fethi Okyar da ilk meclis başkanı olmuştur. En uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ulu Önder, tam olarak 4 dönem boyunca cumhurbaşkanı olmuştur.

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı nasıl oldu? Cumhuriyetin ilanının sonuçları neler? 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı? Cumhuriyetin ilanı sonrasında pek çok değişiklik meydana geldi. Bunlar:
 • Milli egemenlik anlayışı yolunda önemli bir adım atıldı. Türk milleti, kendi yöneticilerini belirleme, denetleme ve değiştirme gibi yetkileri ele aldı.
 • Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi. Bu konuda yaşanan tartışmalar son buldu.
 • Saltanat kaldırıldıktan sonra oluşan devlet başkanlığı sorunu ortadan kalktı.
 • Meclis hükumeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmiş oldu. Bu sistemle birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesine adım atıldı.
 • 1921 Anayasası'nın bazı maddeleri değişti.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı nasıl oldu? Cumhuriyetin ilanının sonuçları neler? 1921 Anayasası ne gibi değişikliklere uğradı? Kabine sisteminde, hükumeti oluşturacak bakanlar, başbakan tarafından seçilirdi. Sonrasında cumhurbaşkanının onayına sunulurdu. Meclisten alınan güvenoyu ile birlikte hükumet, göreve başlardı.

Cumhuriyetin İlanı ile Birlikte 1921 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler

Cumhuriyetinilanı Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, 1921 Anayasası bazı değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Birinci Madde: Türkiye Devleti'nin yönetim biçimi cumhuriyettir.
 • İkinci Madde: Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, resmi dil ise Türkçe'dir.
 • Dördüncü Madde: Türkiye Devleti, TBMM tarafından idare olunur. Meclis, bakanlar kurulu vasıtası ile hükumeti yönetir.
 • Onuncu Madde: Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve kendi üyelerinden tek dönem için seçilir. Tekrar seçilme hakkı bulunmaktadır.
 • On Birinci Madde: Cumhurbaşkanı, devletin de başıdır. Bu sıfat ile gerekli görüldükçe Meclis ve hükumete de başkanlık eder.
 • On İkinci Madde: Başbakanı, cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından seçer. Bakanları, başbakan meclis üyelerinden seçer. Bu seçim, toplu olarak cumhurbaşkanı onayına bırakılır.

Atatürk Dönemi Hükumet Başkanları

Cumhuriyetinilanı Cumhuriyetin ilanı hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştık. Bu dönem hakkında diğer önemli bilgilerden söz edelim. Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'dır. Mustafa Abdülhalik Renda, Atatürk'ün ölümünden sonra yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar cumhurbaşkanlığına vekalet etmiştir. Cumhuriyetinilanı Atatürk Döneminin Hükumet Başkanları: 
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Fevzi Çakmak
 • Celal Bayar
 • Ali Fethi Okyar
 • Hüseyin Rauf Orbay
 • İsmet İnönü
Atatürk Dönemi Meclis Başkanları:
 • Mustafa Kemal Atatürk (1920/23)
 • Ali Fethi Okyar (1923/24)
 • Kazım Özalp (1924/35)
 • Mustafa Abdülhalik Renda (1935/46)

Sivas Kongresi Önemi, Kararları, Maddeleri ve Özelliği Nedir?

Oct. 13, 2019, 6:22 p.m.

ArticleRecommended For You

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

Tarık Ünlüoğlu hayatı ve merak edilenleri ile karşınızda. Son yıllara damgasını vuran aktör Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler ile büyük bir başarı yakaladı. Biz de sizlere en iyi Tarık Ünlüoğlu filmleri ve dizileri listesi yaparak usta oyuncuyu anmak istedik. Hepimizin severek takip ettiği Tarık Ünlüoğlu dizileri ve filmleri listemiz başlıyor. Tarık Ünlüoğlu 1957 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise yıllarını İzmir'de geçiren Ünlüoğlu sonrasında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 20 yıldan fazla bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Tarık Ünlüoğlu hayatı hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Tarık Ünlüoğlu, uzun yıllar burada tiyatro sanatına hizmet etti. Tarık Ünlüoğlu hayatı hakkında bilgi verdik; sizleri filmleri ve dizileri ile baş başa bırakıyoruz. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemize Mükemmel Bir Film ile Başlıyoruz: Kabadayı - Imdb: 7,8 En iyi Tarık  Ünlüoğlu filmleri listemizde ilk sırada bir polisiye dram var. 2007 yılında vizyona giren film Ömer Vargı tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi olan bu güzel film gişede büyük başarı yakaladı. Başrolünde Şener Şen gibi usta bir ismin yanı sıra, Kenan İmirzalıoğlu ve İsmail Hacıoğlu gibi günümüz yıldız oyuncuları da yer alıyor. Filmde namlı bir kabadayı olan Ali Osman'ın yaşlılık yıllarının hikayesi  anlatılmakta. Yıllar sonra bulduğu oğlu ve oğlunun sevgilisini Devran isimli birinden korumaya çalışır. Devran karmaşık ilişkilerin ortasında olan bir mafyadır. Şener Şen'in oyunculuk dersi verdiği bu güzel filmde, Devran rolünde Kenan İmirzalıoğlu'nu görüyoruz. Bana Masal Anlatma - Imdb: 7,6 2015 yılında vizyona giren film, romantik komedi türünün güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yönetmenliği ve senaristliği, Leyla ile Mecnun dizisiyle tanınan Burak Aksak'a ait. Oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu'nun yanı sıra Fatih Artman ve Hande Doğandemir gibi isimler rol almakta. Hayatını dolmuşçuluk yaparak  kazanan Rıza, çekingen ve bir o kadar da iyi kalpli biridir. Mahallesindeki herkes tarafından sevilen Rıza, bir gün Ayperi ile tanışır. Ayperi masal kahramanı tadında bir genç kızdır. Sanki dokunduğu her şeye yeni bir güzellik katan Ayperi ile iyi kalpli Rıza'nın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Türk Televizyon Tarihine Damga Vurmuş Bir Dizi ile Devam Ediyor: Kurtlar Vadisi - Imdb: 7,3 Yönetmenliğini Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in üstlendiği dizi, uzun yıllar reyting rekorları kırdı. Mafyanın ve kirli ilişkilerin konu edildiği dizi bir ekran klasiği haline geldi. Tarık Ünlüoğlu hayatı dediğimizde değinmeden geçemeyeceğimiz bir dizi olan Kurtlar vadisi 2003 yılında yayınlanmaya başladı. Dizide Türkiye'de ki mafya örgütlenmesini çözmek için yetiştirilen Ali Candan'ın hikayesi anlatılmakta. Yüz nakli sonucu yeni kimliği ile Polat Alemdar, suç dünyasında hızla yükselecek ve mafyayı çökertmeye uğraşacaktır. Tarık Ünlüoğlu ise Testere Necmi karakteri ile oyunculuğunun en üst noktasına ulaştı. Benim Annem Bir Melek - Imdb: 6,1 Yönetmenliğini Vasıf Küçükoruç'un yaptığı bu sıcak aile dizisi, 2008 yılında ekranlara merhaba dedi. Ailece izlenecek keyifli bir komedi dizisi olan Benim Annem Bir Melek, oyuncu kadrosu ile büyük başarılara imza attı. Başrollerinde Ali Sunal, Oya Başar ve Tarık Ünlüoğlu gibi komedi üstatlarının bulunduğu dizi 2010 yılında ekranlara veda etti. Ece ve Çetin çiftinin mutlu bir evlilikleri vardır. Aralarındaki tek sorun ise karşı dairede oturan Çetin'in annesidir. Evli çiftin hayatına karışması ile seyirciye eğlenceli anlar yaşatan kaynana Neriman, tüm ailenin ve oturdukları binanın yöneticisi konumundadır. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Sırada Bir Komedi Filmi Var: Eyyvah Eyvah 2 - Imdb: 6,7 Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film, 2011 yılında vizyona girdi. İlk filmin başarısını devam ettiren bu güzel komedi filmi gişede büyük başarılar elde etti. Oyuncu kadrosu Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak gibi komedi alanında yıldız isimlerden kurulu. İlk filmde babasını bulmak için İstanbul'a giden Hüseyin, bu filmde ise aşkı bulmak için memleketine geri döner. Hüseyin'in, Müjgan'ın kalbini kazanma çabası seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatmayı başarıyor. Ata Demirer'in sinema dünyasına bir armağanı olan filmde, Tarık Ünlüoğlu Müjgan'ın babasını canlandırıyor. Berlin Kaplanı - Imdb: 5,1 Yönetmenliğini Eyyvah Eyvah filmlerinin de yönetmeni olan Hakan Algül'ün üstlendiği bu güzel komedi filmi, 2012 yılında seyirci ile buluştu. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Başrollerinde Ata Demirer ve Tarık Ünlüoğlu'nun bulunduğu bu güzel komedi filmi ile listemize devam ediyoruz. Berlin'de yaşayan bir Türk olan Ayhan Kaplan, iri yarı olmasını da kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yapmaktadır. Ancak yıllar geçtikçe yeni gelen boksörler karşısında eski performansını sergileyemeyen Ayhan için bir  mucize gerekmektedir. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Son Film: Kara Bela - Imdb: 7,0 Filmin yönetmen koltuğunda Leyla ile Mecnun ve Bana Masal Anlatma'dan tanıdığımız Burak Aksak oturuyor. 2015 yılında vizyona giren film seyirci tarafından beğeni ile karşılandı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt gibi usta bir ismin yanı sıra Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Kudret heyecandan uzak bir hayat yaşamaktadır. Her şeyi kuralına göre yapan Kudret, planlar yapar ve asla sınırları geçmez. Fakat çok yakında yapacağı bir araba yolculuğu, Kudret'in alıştığından çok uzak olacaktır. Türlü olaylar başına gelecek ve hiçbir şey planlarına uygun gitmeyecektir. Komedi türündeki filmde, Kudret kurallara uymadan yaşamanın daha keyifli olduğunu öğrenecektir. Cumhuriyet - Imdb: 8,3 1998 yılında TRT'nin yapımcılığını üstlendiği bu film seyirci ile buluştu. Yönetmenliğini Ziya Öztan'ın üstlendiği film, Kurtuluş dizisinin ardından bir devam filmi olarak çekildi. Oyuncu kadrosunda Rutkay Aziz, Kenan Işık, Savaş Dinçel gibi duayen oyuncular yer alıyor. 1922'den 1930'lara kadar geçen dönemde, Kuvay-i Milliye'ciler tarafından cumhuriyetin kurulmaya çalışılması konu alınıyor. Usta oyuncuların yer alması ile film, daha etkileyici hale geliyor. Cumhuriyetimizin efsane kuruluş dönemine sizi götürecek epik türdeki film, izlemeniz gereken etkileyici filmlerden. Avrupa Avrupa - Imdb: 6,7 2011 yılında seyirci ile buluşan Avrupa Avrupa ile Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler listemize devam ediyoruz. TRT ekranlarında yayınlanan dizinin kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunmakta. Ebru Cündübeyoğlu ve Zuhal Topal gibi ünlü oyuncuların yanı sıra genç ve çocuk ve genç oyuncular da filmde yer alıyor. Uzun müzakereler sonucu Türkiye AB'ye kabul edilmiştir. Avrupa apartmanında oturanlar ise farklı kaygıları ve istekler ile aynı apartmanda farklı dünyaları yaşamaktadırlar. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Sırada Çok Sevilen Bir Dizi Daha Var: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Imdb: 7,1 Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler listemizde son sırada, son yılların bir ekran klasiği yer alıyor. Yönetmenliğini Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yaptığı dizi, uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimler yer alıyor. Çocuk yaşta mafyanın içine giren ve hızla yükselen Hızır Çakırbeyli, pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Hızır, abisinin düşmanları tarafından öldürülmesi ile hayallerini kurmuş olduğu mühendisliği bir kenara bırakmıştır. İntikamını ne olursa olsun alacak olan Hızır, her şeyi eline almış korkulan birisidir. Tarık Ünlüöğlu ise dizide Hızır'ın düşmanı rolündeki Ünal Kaplan'ı canlandırmakta. Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti! (More)

Tarık Ünlüoğlu hayatı ve merak edilenleri ile karşınızda. Son yıllara damgasını vuran aktör Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler ile büyük bir başarı yakaladı. Biz de sizlere en iyi Tarık Ünlüoğlu filmleri ve dizileri listesi yaparak usta oyuncuyu anmak istedik. Hepimizin severek takip ettiği Tarık Ünlüoğlu dizileri ve filmleri listemiz başlıyor. Tarık Ünlüoğlu 1957 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise yıllarını İzmir'de geçiren Ünlüoğlu sonrasında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 20 yıldan fazla bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Tarık Ünlüoğlu hayatı hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Tarık Ünlüoğlu, uzun yıllar burada tiyatro sanatına hizmet etti. Tarık Ünlüoğlu hayatı hakkında bilgi verdik; sizleri filmleri ve dizileri ile baş başa bırakıyoruz.

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemize Mükemmel Bir Film ile Başlıyoruz: Kabadayı - Imdb: 7,8

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri En iyi Tarık  Ünlüoğlu filmleri listemizde ilk sırada bir polisiye dram var. 2007 yılında vizyona giren film Ömer Vargı tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi olan bu güzel film gişede büyük başarı yakaladı. Başrolünde Şener Şen gibi usta bir ismin yanı sıra, Kenan İmirzalıoğlu ve İsmail Hacıoğlu gibi günümüz yıldız oyuncuları da yer alıyor. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Filmde namlı bir kabadayı olan Ali Osman'ın yaşlılık yıllarının hikayesi  anlatılmakta. Yıllar sonra bulduğu oğlu ve oğlunun sevgilisini Devran isimli birinden korumaya çalışır. Devran karmaşık ilişkilerin ortasında olan bir mafyadır. Şener Şen'in oyunculuk dersi verdiği bu güzel filmde, Devran rolünde Kenan İmirzalıoğlu'nu görüyoruz.

Bana Masal Anlatma - Imdb: 7,6

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri 2015 yılında vizyona giren film, romantik komedi türünün güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yönetmenliği ve senaristliği, Leyla ile Mecnun dizisiyle tanınan Burak Aksak'a ait. Oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu'nun yanı sıra Fatih Artman ve Hande Doğandemir gibi isimler rol almakta. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Hayatını dolmuşçuluk yaparak  kazanan Rıza, çekingen ve bir o kadar da iyi kalpli biridir. Mahallesindeki herkes tarafından sevilen Rıza, bir gün Ayperi ile tanışır. Ayperi masal kahramanı tadında bir genç kızdır. Sanki dokunduğu her şeye yeni bir güzellik katan Ayperi ile iyi kalpli Rıza'nın eğlenceli hikayesi anlatılıyor.

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Türk Televizyon Tarihine Damga Vurmuş Bir Dizi ile Devam Ediyor: Kurtlar Vadisi - Imdb: 7,3

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Yönetmenliğini Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in üstlendiği dizi, uzun yıllar reyting rekorları kırdı. Mafyanın ve kirli ilişkilerin konu edildiği dizi bir ekran klasiği haline geldi. Tarık Ünlüoğlu hayatı dediğimizde değinmeden geçemeyeceğimiz bir dizi olan Kurtlar vadisi 2003 yılında yayınlanmaya başladı. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Dizide Türkiye'de ki mafya örgütlenmesini çözmek için yetiştirilen Ali Candan'ın hikayesi anlatılmakta. Yüz nakli sonucu yeni kimliği ile Polat Alemdar, suç dünyasında hızla yükselecek ve mafyayı çökertmeye uğraşacaktır. Tarık Ünlüoğlu ise Testere Necmi karakteri ile oyunculuğunun en üst noktasına ulaştı.

Benim Annem Bir Melek - Imdb: 6,1

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Yönetmenliğini Vasıf Küçükoruç'un yaptığı bu sıcak aile dizisi, 2008 yılında ekranlara merhaba dedi. Ailece izlenecek keyifli bir komedi dizisi olan Benim Annem Bir Melek, oyuncu kadrosu ile büyük başarılara imza attı. Başrollerinde Ali Sunal, Oya Başar ve Tarık Ünlüoğlu gibi komedi üstatlarının bulunduğu dizi 2010 yılında ekranlara veda etti. En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri Ece ve Çetin çiftinin mutlu bir evlilikleri vardır. Aralarındaki tek sorun ise karşı dairede oturan Çetin'in annesidir. Evli çiftin hayatına karışması ile seyirciye eğlenceli anlar yaşatan kaynana Neriman, tüm ailenin ve oturdukları binanın yöneticisi konumundadır.

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Sırada Bir Komedi Filmi Var: Eyyvah Eyvah 2 - Imdb: 6,7

Tarık Ünlüoğlu dizileri Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film, 2011 yılında vizyona girdi. İlk filmin başarısını devam ettiren bu güzel komedi filmi gişede büyük başarılar elde etti. Oyuncu kadrosu Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak gibi komedi alanında yıldız isimlerden kurulu. Tarık Ünlüoğlu dizileri İlk filmde babasını bulmak için İstanbul'a giden Hüseyin, bu filmde ise aşkı bulmak için memleketine geri döner. Hüseyin'in, Müjgan'ın kalbini kazanma çabası seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatmayı başarıyor. Ata Demirer'in sinema dünyasına bir armağanı olan filmde, Tarık Ünlüoğlu Müjgan'ın babasını canlandırıyor.

Berlin Kaplanı - Imdb: 5,1

Tarık Ünlüoğlu dizileri Yönetmenliğini Eyyvah Eyvah filmlerinin de yönetmeni olan Hakan Algül'ün üstlendiği bu güzel komedi filmi, 2012 yılında seyirci ile buluştu. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Başrollerinde Ata Demirer ve Tarık Ünlüoğlu'nun bulunduğu bu güzel komedi filmi ile listemize devam ediyoruz. dizileri Berlin'de yaşayan bir Türk olan Ayhan Kaplan, iri yarı olmasını da kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yapmaktadır. Ancak yıllar geçtikçe yeni gelen boksörler karşısında eski performansını sergileyemeyen Ayhan için bir  mucize gerekmektedir.

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Son Film: Kara Bela - Imdb: 7,0

dizileri Filmin yönetmen koltuğunda Leyla ile Mecnun ve Bana Masal Anlatma'dan tanıdığımız Burak Aksak oturuyor. 2015 yılında vizyona giren film seyirci tarafından beğeni ile karşılandı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt gibi usta bir ismin yanı sıra Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi yıldız oyuncular yer alıyor. oynadığı diziler Kudret heyecandan uzak bir hayat yaşamaktadır. Her şeyi kuralına göre yapan Kudret, planlar yapar ve asla sınırları geçmez. Fakat çok yakında yapacağı bir araba yolculuğu, Kudret'in alıştığından çok uzak olacaktır. Türlü olaylar başına gelecek ve hiçbir şey planlarına uygun gitmeyecektir. Komedi türündeki filmde, Kudret kurallara uymadan yaşamanın daha keyifli olduğunu öğrenecektir.

Cumhuriyet - Imdb: 8,3

1998 yılında TRT'nin yapımcılığını üstlendiği bu film seyirci ile buluştu. Yönetmenliğini Ziya Öztan'ın üstlendiği film, Kurtuluş dizisinin ardından bir devam filmi olarak çekildi. Oyuncu kadrosunda Rutkay Aziz, Kenan Işık, Savaş Dinçel gibi duayen oyuncular yer alıyor. oynadığı diziler 1922'den 1930'lara kadar geçen dönemde, Kuvay-i Milliye'ciler tarafından cumhuriyetin kurulmaya çalışılması konu alınıyor. Usta oyuncuların yer alması ile film, daha etkileyici hale geliyor. Cumhuriyetimizin efsane kuruluş dönemine sizi götürecek epik türdeki film, izlemeniz gereken etkileyici filmlerden.

Avrupa Avrupa - Imdb: 6,7

oynadığı diziler 2011 yılında seyirci ile buluşan Avrupa Avrupa ile Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler listemize devam ediyoruz. TRT ekranlarında yayınlanan dizinin kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunmakta. Ebru Cündübeyoğlu ve Zuhal Topal gibi ünlü oyuncuların yanı sıra genç ve çocuk ve genç oyuncular da filmde yer alıyor. hayatı Uzun müzakereler sonucu Türkiye AB'ye kabul edilmiştir. Avrupa apartmanında oturanlar ise farklı kaygıları ve istekler ile aynı apartmanda farklı dünyaları yaşamaktadırlar.

En İyi Tarık Ünlüoğlu Filmleri ve Dizileri Listemizde Sırada Çok Sevilen Bir Dizi Daha Var: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Imdb: 7,1

hayatı Tarık Ünlüoğlu oynadığı diziler listemizde son sırada, son yılların bir ekran klasiği yer alıyor. Yönetmenliğini Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yaptığı dizi, uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Meryem Uzerli gibi ünlü isimler yer alıyor. hayatı Çocuk yaşta mafyanın içine giren ve hızla yükselen Hızır Çakırbeyli, pek çok kişinin dikkatini çekmiştir. Hızır, abisinin düşmanları tarafından öldürülmesi ile hayallerini kurmuş olduğu mühendisliği bir kenara bırakmıştır. İntikamını ne olursa olsun alacak olan Hızır, her şeyi eline almış korkulan birisidir. Tarık Ünlüöğlu ise dizide Hızır'ın düşmanı rolündeki Ünal Kaplan'ı canlandırmakta.

Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti!

Oct. 2, 2019, 9:16 a.m.