English

Light mode

atatürk

11 Posts

17109 Views

0 Users following

Ranked 272th among communities

Follow

QuestionRecommended For You

Atatürk'ün en sevdiği vatan şairi kimdir?

Jan. 26, 2020, 4:39 a.m.

ArticleRecommended For You

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar

+4

+4

+4

Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı, yazdığı kitaplar listesi ile sizlerleyiz! Atatürk'ün en çok sevdiği eylemlerden biri de kitap okumaktı. Okuma sevgisini Türk Milletine de aşılamak için birçok çalışma yaptı. Yaşamı boyunca toplamda 3997 adet kitap okudu. Mustafa Kemal Atatürk, araştırmacı ruhuna sahipti ve bildiklerini paylaşmak amacıyla birçok kitap yazdı. Atatürk tarafından kaleme alınan kitaplardan en bilineni Nutuk ve Geometri isimli eserleridir. İşte, Atatürk'ün kitapları hakkında tüm ayrıntılar! Atatürk, çocukluğundan itibaren kitaplara büyük ilgi duydu. En çok tarih kitapları ile ilgilendi. Önemli eserleri kaleme aldı ve bu eserleri Türk milletine miras bıraktı. Ayrıca Tarih ve Edebiyata olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar 1. Nutuk CHP'nin İkinci Kurultayında 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Atatürk tarafından okundu. Kendi devrinde yazıldığı için birinci elden kaynak özelliği taşımaktadır. Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde Cumhuriyet'i Türk gençliğine emanet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk eserini günde 6 saat okuyarak 6 günde tamamlamıştır. 1919 Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım cümlesi ile başlayıp, Gençliğe Hitabe ile son bulur. Eser 3 ciltten meydana gelir. Birinci ciltte 1919-20 arasında yaşanan olaylar, ikinci ciltte 1920-27 arasındaki olaylar yer alır. Üçüncü ciltte ise yazışmalar ve belgeler bulunur. İlk defa 1927'de Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basıldı. 2. Tabiye Meselelerinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair Nesayih Eserde taktik meselesinin nasıl çözüleceği, emir verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu eserin en önemli özelliği içeriğinde bulunan bilgilerin günümüzde de geçerliliğini koruyor olmasıdır. 3. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Takımın Muharebe Talimi General Litzmann'ın bir eserinin Almancadan çevirisidir. 4. Bölüğün Muharebe Talimi Alman General Litzmann'ın kitabının çevirisidir. Eserde yerleşik bölgelerde muharebe, savunma ve saldırı konuları ele alınmıştır. 5. Cumalı Ordugahı Makedonya'da bulunan Cumalı'da Suphi Paşa komutasındaki süvari tugayına yaptırılan manevralara katılım gösteren Mustafa Kemal'in, tatbikat sırasındaki gözlemlerini yansıtan eseridir. 6. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Tabiye ve Tatbikat Seyahati Eserde komutanın nitelikleri üzerinde durulmuştur. 7. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan isimli eserine karşılık, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi düşüncelerini belirtmek amacıyla kaleme aldığı eserdir. Bu kitabı, 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından yayımlatıldı. 8. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Geometri Atatürk, Geometri kitabını 1936-37 yıllarında kaleme alındı. Kavramlar Türkçe karşılıkları ile verildi. Konular ise Türkçenin kurallarına uygun biçimde anlatıldı. Bugün kullandığımız matematik terimlerinin büyük bir bölümü Atatürk tarafından türetildi. Dikdörtgen, beşgen, üçgen, oran, orantı, türev, açıortay, kiriş, düzey, dar açı, çap, yarıçap bu terimlerden bazılarıdır. 9. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları Afet İnan tarafından kitap haline getirildi. Eserde Mustafa Kemal'in 1915-16 ve 1918'deki anıları ile Karlsbad'da geçen günlerini anlattığı yazılara yer verilmiştir. 10. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler Vatandaş İçin Medeni Bilgiler de Atatürk'ün kitapları arasında bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşlık hak ve görevleri hakkındaki düşüncelerini belirtmek amacı ile Afet İnan'a yazdırdığı eseridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı ve Başarıları (More)

Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı, yazdığı kitaplar listesi ile sizlerleyiz! Atatürk'ün en çok sevdiği eylemlerden biri de kitap okumaktı. Okuma sevgisini Türk Milletine de aşılamak için birçok çalışma yaptı. Yaşamı boyunca toplamda 3997 adet kitap okudu. Mustafa Kemal Atatürk, araştırmacı ruhuna sahipti ve bildiklerini paylaşmak amacıyla birçok kitap yazdı. Atatürk tarafından kaleme alınan kitaplardan en bilineni Nutuk ve Geometri isimli eserleridir. İşte, Atatürk'ün kitapları hakkında tüm ayrıntılar! Atatürk, çocukluğundan itibaren kitaplara büyük ilgi duydu. En çok tarih kitapları ile ilgilendi. Önemli eserleri kaleme aldı ve bu eserleri Türk milletine miras bıraktı. Ayrıca Tarih ve Edebiyata olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurdu.

Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar

atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

1. Nutuk

 • CHP'nin İkinci Kurultayında 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Atatürk tarafından okundu.
 • Kendi devrinde yazıldığı için birinci elden kaynak özelliği taşımaktadır.
 • Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde Cumhuriyet'i Türk gençliğine emanet etmiştir.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk eserini günde 6 saat okuyarak 6 günde tamamlamıştır.
 • 1919 Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım cümlesi ile başlayıp, Gençliğe Hitabe ile son bulur.
 • Eser 3 ciltten meydana gelir. Birinci ciltte 1919-20 arasında yaşanan olaylar, ikinci ciltte 1920-27 arasındaki olaylar yer alır. Üçüncü ciltte ise yazışmalar ve belgeler bulunur.
 • İlk defa 1927'de Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basıldı.
atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri

2. Tabiye Meselelerinin Halli ve Emirlerin Suret-i Tahririne Dair Nesayih

 • Eserde taktik meselesinin nasıl çözüleceği, emir verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
 • Bu eserin en önemli özelliği içeriğinde bulunan bilgilerin günümüzde de geçerliliğini koruyor olmasıdır.

3. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Takımın Muharebe Talimi

 • General Litzmann'ın bir eserinin Almancadan çevirisidir.

4. Bölüğün Muharebe Talimi

 • Alman General Litzmann'ın kitabının çevirisidir.
 • Eserde yerleşik bölgelerde muharebe, savunma ve saldırı konuları ele alınmıştır.
atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

5. Cumalı Ordugahı

 • Makedonya'da bulunan Cumalı'da Suphi Paşa komutasındaki süvari tugayına yaptırılan manevralara katılım gösteren Mustafa Kemal'in, tatbikat sırasındaki gözlemlerini yansıtan eseridir.

6. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Tabiye ve Tatbikat Seyahati

 • Eserde komutanın nitelikleri üzerinde durulmuştur.

7. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

 • Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan isimli eserine karşılık, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi düşüncelerini belirtmek amacıyla kaleme aldığı eserdir.
 • Bu kitabı, 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından yayımlatıldı.
kitap

8. Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar: Geometri

 • Atatürk, Geometri kitabını 1936-37 yıllarında kaleme alındı.
 • Kavramlar Türkçe karşılıkları ile verildi. Konular ise Türkçenin kurallarına uygun biçimde anlatıldı.
 • Bugün kullandığımız matematik terimlerinin büyük bir bölümü Atatürk tarafından türetildi. Dikdörtgen, beşgen, üçgen, oran, orantı, türev, açıortay, kiriş, düzey, dar açı, çap, yarıçap bu terimlerden bazılarıdır.
atatürkün yazdığı kitaplar atatürk nutuk geometri kitapları

9. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları

 • Afet İnan tarafından kitap haline getirildi. Eserde Mustafa Kemal'in 1915-16 ve 1918'deki anıları ile Karlsbad'da geçen günlerini anlattığı yazılara yer verilmiştir.

10. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

 • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler de Atatürk'ün kitapları arasında bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşlık hak ve görevleri hakkındaki düşüncelerini belirtmek amacı ile Afet İnan'a yazdırdığı eseridir.
kitap ATATÜRKÜN KİTAPLARI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı ve Başarıları

Nov. 10, 2019, 11:48 p.m.

ArticleRecommended For You

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Hayatı ve Başarıları

+4

+4

+4

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'de üç katlı bir evde dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Bey, evkaf katipliği, subaylık ve kereste ticareti yaptı. Annesi Zübeyde Hanım ise ev hanımı idi. Mustafa Kemal'in 5 kardeşi vardı. 4'ü erken yaşlarda vefat etti. En uzun süre yaşayan Makbule'ydi. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için sayısız devrimler gerçekleştirdi. Askeri ve siyasi başarılar elde etti. İşte, tüm ayrıntılarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisi! Günlük hayatta sadelik içinde yaşıyordu. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösteren, doğayı ve çocukları çok seven Mustafa Kemal Atatürk, okumayı, müziği, dansı ve yüzmeyi de seviyordu. Ayrıca Fransızca ve Almanca dillerini biliyordu. Siroz hastalığına yakalanan Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata veda etti. Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Ulu Önder'in naaşı, geçici olarak Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne konuldu. 10 Kasım 1953 tarihinde ise Anıtkabir'e nakledildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi sizlerle... Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve Biyografisi Mustafa Kemal'in baba tarafından dedesi, Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş olan Kocacık yörüklerinden Kızıl (Kırmızı) Hafız Ahmet Efendi'dir. Anne tarafından dedesi ise Karaman'dan Rumeli'ye göç eden Konyar yörüklerinden Sofizade (Sofuzade) Feyzullah Efendi'dir. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'te dünyaya geldi. Ulu Önder'in annesi Zübeyde Hanım'dır, babası da Ali Rıza Efendi'dir. Mustafa Kemal'in kardeşleri Makbule (Atadan), Naciye, Ömer, Fatma ve Ahmet'tir. Makbule dışındaki kardeşleri uzun süre yaşamadılar. Atatürk'ün Öğrenim Gördüğü Okullar Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü, eğitim aldığı okullar sırasıyla şunlardır: Mahalle Mektebi Şemsi Efendi İlkokulu (Kısa bir süre) Mülkiye Rüştiyesi Manastır Askeri Okulu (Piyade sınıfı) İstanbul Harp Okulu Mustafa Kemal Atatürk'ün okul hayatı sırasında, Selanik Askeri Rüştiyesi'ndeki matematik öğretmeni kendisine, ''olgun'' anlamına gelen Kemal ismini vermiştir. Manastır Askeri Okulu'ndaki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevhik Bey, Mustafa Kemal'de tarih sevgisinin oluşmasında etkili olmuştur. Edebiyata olan ilgisi ise bu okuldan arkadaşı Ömer Naci sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerlik Hayatı Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, 1905'te merkezi Şam'da olan 5. Ordu'ya atandı. Şam'da Vatan ve Hürriyet isimli gizli bir cemiyet kurdu. 1907'de Selanik'teki 3. Ordu Kurmay Heyeti'ne tayin edildi. 1907'de 3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanı oldu. 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu'nda görev aldı. İstanbul'da düzen sağlandıktan sonra Selanik'e geri döndü. Cumalı Karargahı'ndaki askeri manevraya katıldı. 1910'da Mahmut Şevket Paşa ile beraber Arnavutluk Harekatı'nda görev aldı. Aynı sene Picardie Manevraları'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. 1911'de İstanbul'da GenelKurmay 1. Şube'ye ataması oldu. 30 Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı başladı. Osmanlı Devleti buraya ordu gönderemediği için bir grup subay ile beraber Gazeteci Şerif Bey ismi ile gizlice Trablusgarp'a geçiş yaptı. Derne ve Tobruk'ta sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesini verdi. Burada binbaşı rütbesi aldı. 1912'de Birinci Balkan Savaşı sırasında Gelibolu ve Çanakkale'nin savunulması amacı ile bu bölgede kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. İkinci Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin geri alınmasında görevlendirildi. 1913 senesinde Sofya Ataşemiliterliği'ne getirildi. 1914'te rütbesi yarbaylığa yükseltildi. 1915'te Tekirdağ'daki kuruluş aşamasında olan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Burada Arıburnu ve Anafartalar'ı kapsayan bölgenin komutanı idi. Aynı sene albaylığa (miralaylık) yükseldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi Başarılarının Ardından Askerlik Hayatı Hakkında Diğer Bilgiler 1915'te Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nde büyük başarılar elde etti. 1916'da Edirne'deki 16. Kolorordu Komutanlığı'na atandı. Sonra da kolorduyla Diyarbakır'a gönderildi. Nisan 1916'da Silvan'da göreve başladı. Rütbesi ise tuğgenerallik idi. Bu kolorduda görevli iken Kafkas Cephesi'nde mücadele ederek Bitlis ve Muş'un geri alınmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal'e Kafkas Cephesi'ndeki başarılarından dolayı Altın Kılıç madalyası armağan edildi. 1917'de Kafkas Cephesi'nin güvenliğinden sorumlu olan 2. Ordu Kumandan Vekilliği'ne atandı. Ardından Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı oldu. Yeni görevi için Şam'a geldi ve bölgenin genel durumuyla ilgili raporlar hazırladı. Temmuz 1917'de General Falkenhayn'ın emrindeki Yıldırım Orduları grubuna bağlı olan 7. Ordu Komutanı oldu. Burada General Falkenhayn ile görüş ayrılıkları yaşadı. Mustafa Kemal, askerlerin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu içeren bir rapor hazırlayıp, İstanbul'a göndermiştir. Raporun dikkati alınmaması üzerine 6 Ekim 1917'de görevinden istifa ederek İstanbul'a dönmüştür. Mustafa Kemal Atatürk, 15 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin'in yaveri olarak Almanya gezisine katılmıştır. Gezi sırasında savaşın genel gidişatı hakkında bilgi edinmiş, önemli Alman generalleri ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa Kemal'in üstün kabiliyetini tanımıştır. Mustafa Kemal 1918'de İstanbul'a dönmüştür. Rahatsızlığı sebebiyle Viyana'da bir süre tedavi olan Mustafa Kemal, Ağustos 1918'de Filistin'de Liman Von Sanders'in emrinde bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Ekim 1918'de ise Yıldırım Orduları Komutanı oldu. Kasım 1918'de ise Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Komutanlığı kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a dönüş yaptı. Ardından Harbiye Nezareti emrine verildi. 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliği'ne ataması oldu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi ve Milli Mücadele'yi başlattı. Erzurum Kongresi öncesi 8-9 Temmuz 1919 tarihinde müfettişlik görevi ve askerlik mesleğinden istifa etti. Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları hakkında bilgi verdikten sonra Milli Mücadele dönemindeki etkisinden söz edelim: 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Bu genelgede, istiklalin, milletin azmine ve kararına bağlı olduğunu vurguladı. 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni topladı ve vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirledi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir adım atılmış oldu. Meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok başarılar elde edildi. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamaları şunlardır; Birinci ve İkinci İnönü Zaferi, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz. Sakarya Zaferi sonrasında Mustafa Kemal'e Gazilik unvanıyla Mareşal rütbesi verilmiş oldu. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ardından Yeni Türk devletinin kurulması için ortadaki engeller kalktı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ilk cumhurbaşkanımız seçildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi hakkında paylaştığımız bilgilerin sonuna geldik. Kendisini saygı, özlem ve minnetle anıyoruz! 19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlamı Nedir? (More)

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'de üç katlı bir evde dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Bey, evkaf katipliği, subaylık ve kereste ticareti yaptı. Annesi Zübeyde Hanım ise ev hanımı idi. Mustafa Kemal'in 5 kardeşi vardı. 4'ü erken yaşlarda vefat etti. En uzun süre yaşayan Makbule'ydi. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için sayısız devrimler gerçekleştirdi. Askeri ve siyasi başarılar elde etti. İşte, tüm ayrıntılarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisi! Günlük hayatta sadelik içinde yaşıyordu. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösteren, doğayı ve çocukları çok seven Mustafa Kemal Atatürk, okumayı, müziği, dansı ve yüzmeyi de seviyordu. Ayrıca Fransızca ve Almanca dillerini biliyordu. Siroz hastalığına yakalanan Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata veda etti. Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Ulu Önder'in naaşı, geçici olarak Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne konuldu. 10 Kasım 1953 tarihinde ise Anıtkabir'e nakledildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi sizlerle...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve Biyografisi

cumhuriyet Mustafa Kemal'in baba tarafından dedesi, Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş olan Kocacık yörüklerinden Kızıl (Kırmızı) Hafız Ahmet Efendi'dir. Anne tarafından dedesi ise Karaman'dan Rumeli'ye göç eden Konyar yörüklerinden Sofizade (Sofuzade) Feyzullah Efendi'dir.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 1881 senesinde Selanik'te dünyaya geldi.
 • Ulu Önder'in annesi Zübeyde Hanım'dır, babası da Ali Rıza Efendi'dir.
 • Mustafa Kemal'in kardeşleri Makbule (Atadan), Naciye, Ömer, Fatma ve Ahmet'tir. Makbule dışındaki kardeşleri uzun süre yaşamadılar.

Atatürk'ün Öğrenim Gördüğü Okullar

cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü, eğitim aldığı okullar sırasıyla şunlardır:
 • Mahalle Mektebi
 • Şemsi Efendi İlkokulu
 • (Kısa bir süre) Mülkiye Rüştiyesi
 • Manastır Askeri Okulu
 • (Piyade sınıfı) İstanbul Harp Okulu
Mustafa Kemal Atatürk'ün okul hayatı sırasında, Selanik Askeri Rüştiyesi'ndeki matematik öğretmeni kendisine, ''olgun'' anlamına gelen Kemal ismini vermiştir. Manastır Askeri Okulu'ndaki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevhik Bey, Mustafa Kemal'de tarih sevgisinin oluşmasında etkili olmuştur. Edebiyata olan ilgisi ise bu okuldan arkadaşı Ömer Naci sayesinde olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.
 • Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, 1905'te merkezi Şam'da olan 5. Ordu'ya atandı. Şam'da Vatan ve Hürriyet isimli gizli bir cemiyet kurdu.
 • 1907'de Selanik'teki 3. Ordu Kurmay Heyeti'ne tayin edildi.
 • 1907'de 3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanı oldu.
 • 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu'nda görev aldı. İstanbul'da düzen sağlandıktan sonra Selanik'e geri döndü.
 • Cumalı Karargahı'ndaki askeri manevraya katıldı.
 • 1910'da Mahmut Şevket Paşa ile beraber Arnavutluk Harekatı'nda görev aldı. Aynı sene Picardie Manevraları'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.
 • 1911'de İstanbul'da GenelKurmay 1. Şube'ye ataması oldu.
 • 30 Eylül 1911'de Trablusgarp Savaşı başladı. Osmanlı Devleti buraya ordu gönderemediği için bir grup subay ile beraber Gazeteci Şerif Bey ismi ile gizlice Trablusgarp'a geçiş yaptı. Derne ve Tobruk'ta sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesini verdi. Burada binbaşı rütbesi aldı.
 • 1912'de Birinci Balkan Savaşı sırasında Gelibolu ve Çanakkale'nin savunulması amacı ile bu bölgede kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.
 • İkinci Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin geri alınmasında görevlendirildi.
 • 1913 senesinde Sofya Ataşemiliterliği'ne getirildi.
 • 1914'te rütbesi yarbaylığa yükseltildi.
 • 1915'te Tekirdağ'daki kuruluş aşamasında olan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Burada Arıburnu ve Anafartalar'ı kapsayan bölgenin komutanı idi.
 • Aynı sene albaylığa (miralaylık) yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi Başarılarının Ardından Askerlik Hayatı Hakkında Diğer Bilgiler

Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler.
 • 1915'te Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nde büyük başarılar elde etti.
 • 1916'da Edirne'deki 16. Kolorordu Komutanlığı'na atandı. Sonra da kolorduyla Diyarbakır'a gönderildi. Nisan 1916'da Silvan'da göreve başladı. Rütbesi ise tuğgenerallik idi. Bu kolorduda görevli iken Kafkas Cephesi'nde mücadele ederek Bitlis ve Muş'un geri alınmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal'e Kafkas Cephesi'ndeki başarılarından dolayı Altın Kılıç madalyası armağan edildi.
 • 1917'de Kafkas Cephesi'nin güvenliğinden sorumlu olan 2. Ordu Kumandan Vekilliği'ne atandı. Ardından Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı oldu. Yeni görevi için Şam'a geldi ve bölgenin genel durumuyla ilgili raporlar hazırladı.
 • Temmuz 1917'de General Falkenhayn'ın emrindeki Yıldırım Orduları grubuna bağlı olan 7. Ordu Komutanı oldu. Burada General Falkenhayn ile görüş ayrılıkları yaşadı. Mustafa Kemal, askerlerin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu içeren bir rapor hazırlayıp, İstanbul'a göndermiştir. Raporun dikkati alınmaması üzerine 6 Ekim 1917'de görevinden istifa ederek İstanbul'a dönmüştür.
 • Mustafa Kemal Atatürk, 15 Aralık 1917'de Veliaht Vahdettin'in yaveri olarak Almanya gezisine katılmıştır. Gezi sırasında savaşın genel gidişatı hakkında bilgi edinmiş, önemli Alman generalleri ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa Kemal'in üstün kabiliyetini tanımıştır. Mustafa Kemal 1918'de İstanbul'a dönmüştür.
 • Rahatsızlığı sebebiyle Viyana'da bir süre tedavi olan Mustafa Kemal, Ağustos 1918'de Filistin'de Liman Von Sanders'in emrinde bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.
 • Ekim 1918'de ise Yıldırım Orduları Komutanı oldu.
 • Kasım 1918'de ise Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Komutanlığı kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul'a dönüş yaptı. Ardından Harbiye Nezareti emrine verildi.
 • 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliği'ne ataması oldu.
 • 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi ve Milli Mücadele'yi başlattı. Erzurum Kongresi öncesi 8-9 Temmuz 1919 tarihinde müfettişlik görevi ve askerlik mesleğinden istifa etti.

Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı ve başarıları hakkında bilgi verdikten sonra Milli Mücadele dönemindeki etkisinden söz edelim:
 • 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Bu genelgede, istiklalin, milletin azmine ve kararına bağlı olduğunu vurguladı.
 • 4-11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni topladı ve vatanın kurtuluşu için izlenecek yolu belirledi.
 • 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir adım atılmış oldu. Meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu.
 • Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok başarılar elde edildi. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aşamaları şunlardır; Birinci ve İkinci İnönü Zaferi, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz.
Sakarya Zaferi sonrasında Mustafa Kemal'e Gazilik unvanıyla Mareşal rütbesi verilmiş oldu. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ardından Yeni Türk devletinin kurulması için ortadaki engeller kalktı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ilk cumhurbaşkanımız seçildi. Mustafa Kemal Atatürkün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi tüm detaylarıyla burada! İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gerekenler. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri hayatı, başarıları ve biyografisi hakkında paylaştığımız bilgilerin sonuna geldik. Kendisini saygı, özlem ve minnetle anıyoruz!

19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlamı Nedir?

Nov. 10, 2019, 3:35 p.m.

ArticleRecommended For You

Atatürk Sözleri ve Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+19

Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ile karşınızdayız! Resmi bayramlarımızdan biri olan 30 Ağustos, Türkiye ve KKTC'de her yıl kutlanıyor. Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, her yıl 30 Ağustos tarihinde anılıyor. Bayram mesajları dışında 30 Ağustos zaferinin önemi konusunda bilgileri de bu yazıda bulabilirsiniz. Atatürk'ün başkomutan olduğu Büyük Taarruz başarı ile sonuçlanınca, Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir kurtarılmış ve Yunan orduları başarıyla ülkeden uzaklaştırılmıştır. İşgalcilerin ülkemizi tamamen terk edişi ileri bir tarihte gerçekleşse de, 30 Ağustos günü sembolik bir biçimde zafer günü olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Önemi Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer bayramı mesajları öncesi, bu tarihin öneminden detaylıca söz edeceğiz. 30 Ağustos günü, sembolik olarak ülkemiz topraklarının düşmanlardan geri alındığı zafer günüdür. Bu bayram ilk defa 30 Ağustos 1924 senesinde Afyon ilimizde kutlanmıştır. O dönem Başkumandan Zaferi şeklinde anılıyordu. 1926 senesinden itibaren Zafer Bayramı şeklinde isim aldı. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı döneminde işgalcilere son ve kesin bir darbe için planlanmış olan gizli bir harekattır. Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'nin 1922'deki toplantısında Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve ardından gizli şekilde bu harekat planlanmıştır. Taarruz ise 26 Ağustos gecesi Afyon'da başlamıştır. Düşman birlikleri yenilgiye uğratılmış ve sonuç olarak Dumlupınar Meydan Muharebesi başarı ile tamamlanmıştır. Atatürk sözleri ve zafer bayramının kutlama mesajlarından önce, Türkiye tarihi açısından önemli olan 30 Ağustos hakkında bilgiler sunmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos ilk defa 1924 senesinde Dumlupınar Çal Köyü'nde düzenlenen bir tören ile kutlanmıştır. O dönem Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'de törene bizzat katılım göstermiştir. Bu sebeple o yıl zafer bayramının ismi Başkumandan Zaferi'dir. Bu kutlamalar için 2 yıl beklenmesinin nedeni ise şöyledir; 1923 yılında Türkiye, ulusal ve uluslararası alanda yoğunluklar yaşamış ve zafer bayramının kutlanması ertelenmiştir. Çal Köyü'ndeki törende Mustafa Kemal Atatürk, akıllarda yer eden sözleri ile milli ruhun önemine vurgu yapmıştır. Burada Meçhul Asker isimli abidenin temellerini eşi Latife Hanım'la birlikte atmıştır. Başkumandan Zaferi, 1926 senesi ile birlikte Zafer Bayramı şeklinde kutlanmaya başlanmıştır. 1 Nisan 1926 tarihinde Zafer Bayramı kanun ile kabul edilmiş ve her yıl bu bayramın kutlanacağı kesinleşmiştir. 1960'lı yıllardan itibaren Zafer Bayramı'nın daha yoğun ve düzenli şekilde kutlandığını biliyoruz. Ülkemizde her yıl Zafer Bayramı düzenli biçimde kutlanıyor. Ayrıca, askeri okul mezuniyet törenleri 30 Ağustos'ta düzenleniyor ve rütbe değişiklikleri de aynı tarihte geçerlilik kazanıyor. Uzun yıllar boyu Genelkurmay Başkanı, 30 Ağustos tebriklerini kabul etmiştir. 2011 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber bu gelenek değişmiştir. 30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatildir. Bayram kutlamaları sabah 07:00 itibariyle başlar ve 24:00'da sona erer. Ayrıca, başkent Ankara'da saat 12:00'e 21 pare top atışı gerçekleştirilir. İşte Atatürk Sözleri ve Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajları Resimli bayram mesajları yazımızın sonuna geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı Hakkında Tüm Bilgiler (More)

Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ile karşınızdayız! Resmi bayramlarımızdan biri olan 30 Ağustos, Türkiye ve KKTC'de her yıl kutlanıyor. Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, her yıl 30 Ağustos tarihinde anılıyor. Bayram mesajları dışında 30 Ağustos zaferinin önemi konusunda bilgileri de bu yazıda bulabilirsiniz. Atatürk'ün başkomutan olduğu Büyük Taarruz başarı ile sonuçlanınca, Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir kurtarılmış ve Yunan orduları başarıyla ülkeden uzaklaştırılmıştır. İşgalcilerin ülkemizi tamamen terk edişi ileri bir tarihte gerçekleşse de, 30 Ağustos günü sembolik bir biçimde zafer günü olmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Önemi

30 ağustos önemi Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer bayramı mesajları öncesi, bu tarihin öneminden detaylıca söz edeceğiz. 30 Ağustos günü, sembolik olarak ülkemiz topraklarının düşmanlardan geri alındığı zafer günüdür. Bu bayram ilk defa 30 Ağustos 1924 senesinde Afyon ilimizde kutlanmıştır. O dönem Başkumandan Zaferi şeklinde anılıyordu. 1926 senesinden itibaren Zafer Bayramı şeklinde isim aldı. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı döneminde işgalcilere son ve kesin bir darbe için planlanmış olan gizli bir harekattır. Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'nin 1922'deki toplantısında Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve ardından gizli şekilde bu harekat planlanmıştır. Taarruz ise 26 Ağustos gecesi Afyon'da başlamıştır. Düşman birlikleri yenilgiye uğratılmış ve sonuç olarak Dumlupınar Meydan Muharebesi başarı ile tamamlanmıştır. Atatürk sözleri ve zafer bayramının kutlama mesajlarından önce, Türkiye tarihi açısından önemli olan 30 Ağustos hakkında bilgiler sunmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos ilk defa 1924 senesinde Dumlupınar Çal Köyü'nde düzenlenen bir tören ile kutlanmıştır. O dönem Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'de törene bizzat katılım göstermiştir. Bu sebeple o yıl zafer bayramının ismi Başkumandan Zaferi'dir. Bu kutlamalar için 2 yıl beklenmesinin nedeni ise şöyledir; 1923 yılında Türkiye, ulusal ve uluslararası alanda yoğunluklar yaşamış ve zafer bayramının kutlanması ertelenmiştir. Çal Köyü'ndeki törende Mustafa Kemal Atatürk, akıllarda yer eden sözleri ile milli ruhun önemine vurgu yapmıştır. Burada Meçhul Asker isimli abidenin temellerini eşi Latife Hanım'la birlikte atmıştır. Başkumandan Zaferi, 1926 senesi ile birlikte Zafer Bayramı şeklinde kutlanmaya başlanmıştır. 1 Nisan 1926 tarihinde Zafer Bayramı kanun ile kabul edilmiş ve her yıl bu bayramın kutlanacağı kesinleşmiştir. 1960'lı yıllardan itibaren Zafer Bayramı'nın daha yoğun ve düzenli şekilde kutlandığını biliyoruz. Ülkemizde her yıl Zafer Bayramı düzenli biçimde kutlanıyor. Ayrıca, askeri okul mezuniyet törenleri 30 Ağustos'ta düzenleniyor ve rütbe değişiklikleri de aynı tarihte geçerlilik kazanıyor. Uzun yıllar boyu Genelkurmay Başkanı, 30 Ağustos tebriklerini kabul etmiştir. 2011 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber bu gelenek değişmiştir. 30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatildir. Bayram kutlamaları sabah 07:00 itibariyle başlar ve 24:00'da sona erer. Ayrıca, başkent Ankara'da saat 12:00'e 21 pare top atışı gerçekleştirilir.

İşte Atatürk Sözleri ve Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajları

30 ağustos Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları 19 Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları 1 Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları 2 Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları 3 30 ağustos önemi 30 ağustos önemi atatürk sözleri atatürk sözleri atatürk sözleri atatürk sözleri atatürk sözleri atatürk sözleri atatürk sözleri bayram mesajları bayram mesajları Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı ve önemi, bayram mesajları hakkında bütün bilgiler burada! bayram mesajları Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı ve önemi, bayram mesajları hakkında bütün bilgiler burada! bayram mesajları bayram mesajları Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı ve önemi, bayram mesajları hakkında bütün bilgiler burada! bayram mesajları bayram mesajları Atatürk sözleri ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı ve önemi hakkında bütün bilgiler burada! Resimli bayram mesajları yazımızın sonuna geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramı Hakkında Tüm Bilgiler

Aug. 30, 2019, 12:50 a.m.

ArticleRecommended For You

30 Ağustos Zafer Bayramı Hakkında Tüm Bilgiler

+3

+3

Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi bir diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldıktan sonra 30 Ağustos tarihi, zafer olarak ilan edildi. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için, her yıl 30 Ağustos'ta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bir şekilde kutlamalar yapılır. Peki, Ulusal Bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı, neden kutlanır? 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.  Ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanıldıktan sonra bu tarih, zafer günü olarak ilan edilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı, neden kutlanır anlatalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı Hakkında Tüm Bilgiler Büyük Taarruz'un Hazırlıkları Neydi? Tekalifimilliye'nin emirleri ile ordunun gereksinimlerinin giderilmesi çalışmalarına devam edildi. Ordudaki asker sayısı artırıldı. Ordu, 1. ve 2. şeklinde teşkilatlandı. Seferberlik ilan edildi. Kısa süreli subay yetiştirme kursları açıldı. Güneyde yer alan kuvvetler batıya kaydırıldı. Dış yardım alındı. Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkisi süresiz biçimde uzatıldı (6 Mayıs 1922) Savaş 26 Ağustos'ta başladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da iki taraf arasında meydan savaşı yapıldı. Bu savaşın sevk ve idaresini Mustafa Kemal yaptığından, muharebeye Başkomutanlık Meydan Muharebesi de denir. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz hakkında bilgiler devam ediyor. Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak ve Kütahya'yı geri aldı. Türk ordusunun ilerleyişi Mustafa Kemal'in, Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! komutuyla 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasına kadar devam etti. Yunanlar 18 Eylül'de Batı Anadolu'dan tamamen çıkarıldılar. Büyük Taarruz'un Sonuçları Nelerdir? Anadolu'daki Yunan işgali ortadan kalktı. Milli Mücadele'nin askeri safhası sona erdi, diplomatik safhası başladı. Anlaşma devletleri, TBMM Hükumetine ateşkes teklif etmişler ve Mudanya Ateşkes'i imzalanmıştır. Fevzi Çakmak'a 31 Ağustos 1922'de ''mareşal'' rütbesi verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz Sonrasında İmzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması Hakkında Merak Edilenler Yunan kuvvetleri Batı Anadolu'dan çekilmesine rağmen İngilizlerin elindeki Doğu Trakya'nın alınması gerekiyordu. 20 Eylül'de Türk Ordusu Çanakkale'ye yöneldi ve İngiltere ile savaşın eşiğine gelindi. İtalya ve Fransa'nın İngiltere'ye baskı yapması, Sovyet Rusya'nın da çıkacak bir savaşta Türklerin yanında yer alacağını belirtmesi üzerine İngiltere tutumunu yumuşattı ve İtilaf Devletleri, TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundu. 3 Ekim 1922 tarihinde ateşkes görüşmeleri maksadıyla Türkiye, Fransa, İtalya ve İngiltere temsilcileri Mudanya'da bir araya geldiler. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında önemli bir bilgi daha var. Konferansta Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar konusunda anlaşmazlık yaşandı ve görüşmeler yarıda kesildi. Fransa'nın girişimi ile 6 Ekim tarihinde tekrar bir konferans başladı, bu konferans sonucunda 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Değerlendirilmesi Ateşkes ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan geri alındı. Osmanlı yönetimi hukuken yok sayıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. İngiltere'de Lloyd George Hükumeti istifa etmiştir. İngiltere yeni Türk devletini tanımıştır. Atatürk İnkılapları ile Kültür Sanat Alanlarında Hangi Gelişmeler Yaşandı? (More)

Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi bir diğer adıyla Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldıktan sonra 30 Ağustos tarihi, zafer olarak ilan edildi. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için, her yıl 30 Ağustos'ta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bir şekilde kutlamalar yapılır. Peki, Ulusal Bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı, neden kutlanır? 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.  Ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanıldıktan sonra bu tarih, zafer günü olarak ilan edilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kazanıldı, neden kutlanır anlatalım.

30 Ağustos Zafer Bayramı Hakkında Tüm Bilgiler

30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında, neden kutlanır, nasıl kazanıldı? Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz'un Hazırlıkları Neydi?

30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında, neden kutlanır, nasıl kazanıldı? Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Tekalifimilliye'nin emirleri ile ordunun gereksinimlerinin giderilmesi çalışmalarına devam edildi.
 • Ordudaki asker sayısı artırıldı.
 • Ordu, 1. ve 2. şeklinde teşkilatlandı.
 • Seferberlik ilan edildi.
 • Kısa süreli subay yetiştirme kursları açıldı.
 • Güneyde yer alan kuvvetler batıya kaydırıldı.
 • Dış yardım alındı.
 • Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkisi süresiz biçimde uzatıldı (6 Mayıs 1922)
 • Savaş 26 Ağustos'ta başladı.
 • 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da iki taraf arasında meydan savaşı yapıldı. Bu savaşın sevk ve idaresini Mustafa Kemal yaptığından, muharebeye Başkomutanlık Meydan Muharebesi de denir.
 • 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz hakkında bilgiler devam ediyor. Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak ve Kütahya'yı geri aldı.
 • Türk ordusunun ilerleyişi Mustafa Kemal'in, Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! komutuyla 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasına kadar devam etti.
 • Yunanlar 18 Eylül'de Batı Anadolu'dan tamamen çıkarıldılar.

Büyük Taarruz'un Sonuçları Nelerdir?

mudanya
 • Anadolu'daki Yunan işgali ortadan kalktı.
 • Milli Mücadele'nin askeri safhası sona erdi, diplomatik safhası başladı.
 • Anlaşma devletleri, TBMM Hükumetine ateşkes teklif etmişler ve Mudanya Ateşkes'i imzalanmıştır.
 • Fevzi Çakmak'a 31 Ağustos 1922'de ''mareşal'' rütbesi verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz Sonrasında İmzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması Hakkında Merak Edilenlermudanya

 • Yunan kuvvetleri Batı Anadolu'dan çekilmesine rağmen İngilizlerin elindeki Doğu Trakya'nın alınması gerekiyordu.
 • 20 Eylül'de Türk Ordusu Çanakkale'ye yöneldi ve İngiltere ile savaşın eşiğine gelindi.
 • İtalya ve Fransa'nın İngiltere'ye baskı yapması, Sovyet Rusya'nın da çıkacak bir savaşta Türklerin yanında yer alacağını belirtmesi üzerine İngiltere tutumunu yumuşattı ve İtilaf Devletleri, TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundu.
 • 3 Ekim 1922 tarihinde ateşkes görüşmeleri maksadıyla Türkiye, Fransa, İtalya ve İngiltere temsilcileri Mudanya'da bir araya geldiler.
 • 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında önemli bir bilgi daha var. Konferansta Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar konusunda anlaşmazlık yaşandı ve görüşmeler yarıda kesildi.
 • Fransa'nın girişimi ile 6 Ekim tarihinde tekrar bir konferans başladı, bu konferans sonucunda 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Değerlendirilmesi

30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında, neden kutlanır, nasıl kazanıldı? Büyük Taarruz Dumlupınar Meydan Muharebesi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • Ateşkes ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan geri alındı.
 • Osmanlı yönetimi hukuken yok sayıldı.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir.
 • İngiltere'de Lloyd George Hükumeti istifa etmiştir.
 • İngiltere yeni Türk devletini tanımıştır.

Atatürk İnkılapları ile Kültür Sanat Alanlarında Hangi Gelişmeler Yaşandı?

Aug. 27, 2019, 9 a.m.

ArticleRecommended For You

Valilikten Açıklama Geldi: "Twitter Uygulaması Yaptı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vali ile çekildiği fotoğrafın sosyal medya uygulaması Twitter'a yüklenmesi sonucu bir skandal meydana gelmişti. Olaylara ilişkin valilikten açıklama geldi: "Twitter uygulaması yaptı." Yanlışlığın nasıl olduğu ile ilgili telefonun ekran görüntüsünü alan İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz bir video yükledi. Valilikten Açıklama Geldi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Fotoğrafıyla İlgili Kamuoyuna Duyuruhttps://t.co/BVbuvIkwZb pic.twitter.com/fjb2InsFz2 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 1 Temmuz 2019 Konuyla ilgili uzman kişiler sosyal medyada bu videonun da montaja uğradığını montaj ile bir yanıltma sonucu olayın örtbas edilmek istendiğini vurguladı. Bir fotoğraf kırpma işlemiyle bir anda fotoğrafın tek bir noktasında karartı olamaz şeklinde tweetler atan kullanıcılar olayın bilerek yapıldığını savunuyorlar. Video'nun altına gelen yorumlar şu şekilde: Vatandaşlar videodan telefonun son 4-5 medyasını görebiliyor. Son 4-5 fotoğraf içinde 3 adet aynı görsel bulunuyor. Büyük ihtimalle yanlışlıkla montaj olan görselin tweet atıldığı düşünülüyor.   İstanbul Valiliği Atatürk Portresi Skandalı (More)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vali ile çekildiği fotoğrafın sosyal medya uygulaması Twitter'a yüklenmesi sonucu bir skandal meydana gelmişti. Olaylara ilişkin valilikten açıklama geldi: "Twitter uygulaması yaptı." Yanlışlığın nasıl olduğu ile ilgili telefonun ekran görüntüsünü alan İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz bir video yükledi.

Valilikten Açıklama Geldi

Konuyla ilgili uzman kişiler sosyal medyada bu videonun da montaja uğradığını montaj ile bir yanıltma sonucu olayın örtbas edilmek istendiğini vurguladı. Bir fotoğraf kırpma işlemiyle bir anda fotoğrafın tek bir noktasında karartı olamaz şeklinde tweetler atan kullanıcılar olayın bilerek yapıldığını savunuyorlar. Video'nun altına gelen yorumlar şu şekilde: valilik özür diledi atatürk resmi Vatandaşlar videodan telefonun son 4-5 medyasını görebiliyor. Son 4-5 fotoğraf içinde 3 adet aynı görsel bulunuyor. Büyük ihtimalle yanlışlıkla montaj olan görselin tweet atıldığı düşünülüyor.  

İstanbul Valiliği Atatürk Portresi Skandalı

July 1, 2019, 7:33 p.m.